Проф. Стойчо Язаджиев е сред новоизбраните член-кореспонденти на БАН

На 4 ноември 2021 г. Стойчо Язаджиев, професор по теоретична и математическа физика в катедра Теоретична физика при Физическия факултет на СУ и професор в секция Диференциални уравнения и математическа физика към Института по математика и информатика на БАН бе избран за член-кореспондент на Българската академия на науките в направление “Физически науки” от Събранието на академиците

Чл.-кор. проф. дфзн Язаджиев е водещ учен в областта на теорията на гравитацията, релативистката астрофизика, космологията и теорията на черните дупки. Създава ново направление във физиката на черните дупки и тяхната астрофизика. Създател е на научна школа по релативистка астрофизика и математическа гравитация (математическо изследвание на уравненията на Айнщайн и техните модификации).

Поздравяваме нашия колега за високата академическа титла, която е признание не само за неговите значими приноси в областа на физиката, но и повод за гордост на цялата общност на Физическия факултет.