Търсене
Close this search box.

Защити на дипломни работи от магистри от МП „Аерокосмическо инженерство и комуникации“, „Безжични мрежи и устройства“ и „Плазмени технологии и термоядрен синтез“

На 15.02.2022 г. от 9:15ч., онлайн, ще се състоят защитите на дипломните работи от магистри от магистърските програми „Аерокосмическо инженерство и комуникации“, „Безжични мрежи и устройства“ и „Плазмени технологии и термоядрен синтез“.

Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат, подписани) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на
защитата.

Служебната бележка за положени всички изпити по учебен план да бъде изпратена в електронен вид (сканирана или преснимана) на инж. Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 15.02.2022 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).

Списък със защитите на дипломните работи, както и подробности по тях, може да видите в раздел УЧЕБЕН ПРОЦЕС/ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ.