Hamburg International Summer School 2022

В периода 11 юли – 5 август 2022 г. ще се състои лятно училище, оргатизирано от Университета в Хамбург. Като техен партньор по двустранно сътрудничество, студентите от СУ могат да се възползват от 20% намаление на таксата за участие и същевременно да кандидатстват за стипендия от DAAD.

При интерес към програмата, обърнете се към проф. дфзн Георги Райновски (rig@phys.uni-sofia.bg).

Повече информация за лятното училище може да намерите тук.

Постерът в PDF формат може да видите тук.