Стипендии и стажове за обучаващи се жени в магистърски програми, свързани с ядрената физика и технологии

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) провежда конкурс за стипендии за обучаващи се жени в магистърски програми, свързани с ядрената физика и технологиите, по програмата “IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP)”. Целта на програмата е жените учени да бъдат вдъхновени, насърчени и подпомогнати в професионалното си развитие.

Стипендиите са годишни и се дават на повече от 100 жени, като избраните студенти се награждават с до 20 000 евро за обучение в магистърска програма и с до 20 000 евро за покриване на разходите за живот. Програмата предлага и възможности за стаж. 

Повече информация за програмата ще намерите тук.
Информация за изискванията за кандидатстване ще откриете тук.