Факултетен семинар: Ядрени състояния със смесена протон-неутронна симетрия. Един пример за експериментално изследване на структурата на атомното ядро

На 03.05 (вторник) от 16:00ч ще се проведе факултетен семинар:

Докладчик: Проф. дфзн. Георги Райновски, декан на Физическия факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.
Тема: Ядрени състояния със смесена протон-неутронна симетрия. Един пример за експериментално изследване на структурата на атомното ядро.

Място (присъствено): Информационен център, Физически факултет

Zoom (онлайн): https://us02web.zoom.us/j/84047538628pwd=ZlhzQkZFemI1U3YyVHBDZm1TR1FOQT09#success

Meeting ID: 840 4753 8628
Passcode: 925306

Анотация:

В предстоящия семинар ще се представят основните цели на изследванията на структурата на атомното ядро. Накратко ще се представят и основните теоретични концепции и модели, използвани за описанието на ядрената структура. Ще се обсъдят наблюдаемите величини в ускорително базирани спектроскопични експерименти, както и експерименталните ограничения и трудности пред такива експерименти. Ще се покаже как ядрените състоянията със смесена протон-неутронна симетрия възникват като естествено проявление на ядрената колективност и двуфлуидния характер на ядрената материя. Ще се дискутират експерименти, свързани с изучаването такива състояния, за да се демонстрира как се формират и развиват физическите идеи чрез едно типично изследване на структурата на атомното ядро.

Допълнителна информация можете да намерите в прикачения PDF файл тук.