Проф. Димитър Съсълов бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържество, която се състоя в Аулата в Ректората, проф. Димитър Съсълов, един от най-забележителните съвременни астрономи, бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по предложението на Физическия факултет и инициатива на катедра Астрономия.

Церемонията бе открита от декана на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски, който представи проф. Съсълов и дебело подчерта, че професорът от Харвард не само прославя нашата страна и Алма Матер, но е и вдъхновяващ пример за много млади хора да изберат науката като своя професия.

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Анета Антонова удостои проф. Димитър Съсълов със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет.

В академичното си слово проф. Съсълов представи накратко три открития, с които е имал късмета и честта да бъде свързан донякъде – откриването на земеподобни екзопланети; възможността да се изследват техните атмосферите и възпроизвеждането в лабораторни условия на химическите реакции, водещи до възникването на първообраза на живите клетки.

Проф. Димитър Съсълов благодари сърдечно на ръководството на Софийския университет, на деканското ръководство на Физическия факултет и колегите от академичната общност на родния му университет за голямата почит, която му е оказана.