Информация за записване на студенти с невзети изпити

Уважаеми колеги,

В момента тече ликвидационната сесия и записването за новата учебна година.

Голяма част от Вас са взели всички или почти всички изпити. Другите, които имат повече невзети изпити, подадоха молба за записване и тя беше удовлетворена.

Ако попадате в тези категории студенти, искам да Ви напомня, че за записване в по-горен курс освен това е необходимо:

1) да платите семестриална такса (част от студентите в 1 и 2 курс са освободени)

2) да минете през отдел Студенти при госпожа Василева, която да подпечата студентските Ви книжки.

Без да минете през отдел Студенти, госпожа Василева няма как да знае дали искате да продължите в следващ семестър и не може автоматично да Ви запише.

И така, моля Ви, не отлагайте до крайния срок 30.09., защото тогава ще е много напрегнато и може да се наложи да чакате дълго пред отдел Студенти.

Ако не сте в София и не може да минете през отдел студенти преди 30.09, моля Ви, пишете на госпожа Василева по електронната поща, че ще продължите в по-горен курс, за да може тя да Ви запише още сега (това не отменя подпечатването на книжката впоследствие!).

Студенти, които не може да се запишат поради голям брой невзети изпити, да се опитат да ги намалят по време на ликвидационната сесия и да подадат молба до мен. Ако тя бъде удовлетворена, те също така трябва да платят такса (ако дължат) и да минат през отдел Студенти.

Поздрави!

Асен Пашов