Кампания избираеми дисциплини – зимен семестър на 2022/2023 уч.г.

Кампанията за записване за бакалаври ще се състои от 23 септември до 16 октомври 2022г., а за магистри – от 3 октомври до 28 октомври 2022 г. Запознайте се с предлаганите избираеми курсове тук.

Вижте стъпките за записване на избираеми курсове в подсекцията Студентска администрация.