ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Откриването на учебната 2022/2023 година във Физическия факултет ще се проведе от 14:00 ч. на 3 октомври (понеделник) 2022 г. в аудитория А207.

Откриването ще започне с приветствия на деканското и ректорското ръководство, както и един от доайените на преподавателската общност. Заместник-деканът по учебна дейност и преподаватели, отговарящи за факултативните модули и дисциплини, ще запознаят студентите с най-важните акценти от учебния процес. Факултетният студентски съвет ще представи своята дейност и ще даде допълнителни напътствия на новоприетите студенти. С важното значение на новата интернет страница и положителни примери за реализация на възпитаници на Физическия факулет ще запознае един от най-младите ни и активни преподаватели.

След откриването, студентите ще имат възможност да се запознаят с отговорниците и менторите за тяхната специалност и ще получат студентските си книжки.

Присъствието на всички първокурсници е силно препоръчително, защото ще се засегнат множество важни теми, касаещи обучението при нас.