Търсене
Close this search box.

ПРИДОБИВАНЕ НА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Уважаеми третокурсници,

Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ предоставя възможност за
придобиване на професионална квалификация „Учител по физика и
астрономия” в допълнение към дипломата за бакалавърска степен. Това
става чрез записването и успешното завършване на двугодишен
факултативен модул. Ако желаете да се включите във факултативния модул,
моля, в срок до 15.10.2022 г. попълнете и изпратете приложеното
ЗАЯВЛЕНИЕ към двете лица:

За да получите още информация, вижте ТУК.