Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че след трагичен инцидент на пътя на 12 ноември 2022 г., почина доц. д-р Явор Шопов (р. 1962 г.).

Доцент  Шопов работи в СУ, респективно в катедра Обща физика, от 22.11.1994 г. В катедрата преминава през всички длъжности от физик, през старши и главен асистент, до доцент. Чете курсове по физика на специалностите Фармация и Биотехнологии. Още като асистент с изключителен успех чете факултативния курс по „Художествена фотография“, който и до днес привлича интереса на студенти от всички факултети на СУ.

Научните интереси на доц. Шопов са в областта на палео- и археоастрономията, както и в приложението на физични методи на изследване в спелеологията. Една от най-значимите му и най-цитирани работи е разработване на метод за датиране на климатичните промени в далечното минало чрез луминесценция на скални натеци.

Доцент Шопов притежаваше множество таланти, интереси и най-вече мечти, които вдъхновиха мнозина след него. За това – ние сме признателни. Колегията изказва своята дълбока благодарност за неговия принос към българската наука и преподавателската му дейност във Физическия факултет.

Поклон пред паметта му!

От академичната и студентската общност на Физическия факултет