Търсене
Close this search box.

Практически занятия на студенти в УТЦ на АЕЦ „Козлодуй“

   В периода 23-25 януари в атомната централа се проведе специализиран курс за обучение на студенти от Физическия факултет на Софийски университет „Св- Климент Охридски“. 12 младежи от бакалавърски и магистърски курс от специалност „Ядрена техника и ядрена енергетика“ с ръководител доц. Пламен Петков преминаха теоретична и симулаторна подготовка в Учебно-тренировъчния център (УТЦ). Трима от студентите – Цветелина Йорданова, Дебора Митева и Калоян Караиванов, са стипендианти на АЕЦ „Козлодуй“, като всеки от тях се е възползвал и от възможността да участва в лятната стажантска програма, която централата предлага за повишаване на практическата подготовка на бъдещите специалисти в реална работна среда.

   Теоретичното обучение бе проведено от лицензирани инструктори на централата с богат опит в областта на експлоатацията на ядрени съоръжения. В рамките на три практически занятия инструкторите представиха в детайли технологията и основното оборудване на ядрена електроцентрала с реактор тип BBEP-1000, експлоатацията на генератор, комплектни разпределителни устройства и прекъсвачи.

   За да запознаят бъдещите физици с работата, характеристиките и научно-техническите детайли при експлоатацията на ядреното гориво, експерти от отдел „Реакторно-физични технологии“ изнесоха две лекции. Темите за ядрено-горивния цикъл и неутронно-физичните характеристики на горивото, които бяха подготвили Иво Наев – началник на отдел „Реакторно-физични технологии“, и Николай Иванов – ръководител на сектор „Ядрено гориво и презареждане“, се радваха на внимание и доведоха до ползотворни дискусии.
   За целите на симулаторното обучение на разположение на студентите и техния ръководител бяха демонстрационната зала, работилницата, Многофункционалния симулатор за реактор BBEP-440, както и Пълно мащабен симулатор за реактор BBEP-1100. Благодарение на високотехнологичното оборудване в УТЦ младежите научиха повече за дейностите при повишаване и понижаване на мощността на ядрен блок, както и за различните експлоатационни режими.
   В обучението на бъдещите енергетици от Софийския университет бяха включени също упражнения за работата в екип изграждане на комуникативни умения.