Лекции по радионуклидна метрология на д-р Филип Касет, гост-преподавател във Физическия факултет