КУРС ПО АСТРОНОМИЯ ЗА ГИМНАЗИСТИ

Физическият факултет на СУ организира безплатен пролетен курс по астрономия за гимназисти, с ръководител д-р Александър Куртенков. Курсът е насочен към ученици от 9 до 11 клас, но при засилен интерес и добра математическа подготовка се допуска и участието на ученици от 8 клас. Занятията ще се провеждат в неделя, от 13 до 18 часа. Встъпителните и организационни сбирки ще се проведат на 5 март и 12 март в зала А518 от 13 часа
 
Заявки за участие може да изпращате на kurt@phys.uni-sofia.bg с три имена, училище, клас и контакт (телефон или предпочитан e-mail адрес).