Възможност за финансиране на изследователска мобилност по проекта SUMMIT

От днес, 01.03.2023, стартира Дейност 3.3 “Международно сътрудничество – осъществяване на изследователска мобилност на учени, които работят в стратегически направления на университета” по проекта SUMMIT. Проектът е обезпечен със средства за финансиране в рамките на следващите 3 календарни години. Всички документи относно дейността са качени в Облака на Факултета в директория “15 – SUMMIT мобилност на учени”. Процедурата по кандидатстването,  осъществяването и отчитането на мобилността е описана във файла SUMMIT_procedure.docx.

 

Състава на комисията за ФзФ е:

Чл. кор. проф. дфзн Александър Драйшу – председател
Проф. дфзн Виктор Иванов   
Доц. дфзн Веселин Дончев   
Доц. д-р Венелин Кожухаров   
Доц. д-р Галин Гюлчев