Търсене
Close this search box.

Отворена е първата сесия по конкурс за финансиране на научни изследвания по проект SUMMIT

В изпълнение на проект „Софийският университет – Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ с № BG-RRP-2.004-0008 е отворена  първата сесия за подаване на проектни предложения. Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат от 15 март 2023 г. до 17:30ч. на 12 април 2023 г. по електронен път на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/. Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“, са публикувани на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/. Средствата за провеждане на сесия I на конкурса, предназначени за Физическия факултет, са в размер на 328 488.00 лв. Оценяването на проектните предложения ще се извършва от външни рецензенти. Класирането на проектните предложения за финансиране
ще се извършва от факултетната комисия в състав:

  • Чл. кор. проф. дфзн Александър Драйшу – председател
  • Проф. дфзн Виктор Иванов
  • Доц. дфзн Веселин Дончев
  • Доц. д-р Венелин Кожухаров
  • Доц. д-р Галин Гюлчев

Оценяването и класирането на проектните предложения, чиито очакван резултат е получаването на международен патент и проектните предложения на центровете, ще се извършва от Управителния комитет на проекта SUMMIT.