КОНКУРС „МЛАД ПРЕПРИЕМАЧ В НАУКАТА – 2023г.“

За втора поредна година Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ „Св. Климент Охридски“ организира конкурс „Млад преприемач в науката“. 
 
Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност. 
 
За участие в конкурса участниците трябва да представят разработена бизнес идея, описание на научен продукт или технология с посочена степен на технологична зрялост и да изпратят попълнена заявка. 
 
Заявките се подават от 01.04.2023г. до 15.09.2023г.
 
За повече информация за условията може да намерите тук. Заявка за участие може да намерите тук.