Търсене
Close this search box.

EUROfusion стипендии за изследователи и събитие на FuseNet

EUROfusion, консорциум от национални изследователски институти по термоядрен синтез, разположени в Европейския съюз, обявява покана за кандидатстване за стипендиите за изследователи на EUROfusion на името на д-р Бернар Биго, които ще финансират до десетина изключителни изследователи в началото на кариерата за изследователски проекти, започващи през първата половина на 2024 г. Безвъзмездните средства ще покриват техните заплати и част от разходите за изследователските им дейности и мисии за период до две години.

За да отговарят на условията, кандидатите трябва понастоящем да имат докторска степен и да са защитили докторската си дисертация в рамките на две години преди крайния срок за подаване на документи. Заинтересованите кандидати трябва да подготвят кандидатурата си съвместно с член на консорциума EUROfusion, който ще подаде кандидатурата и ще предложи да наеме кандидата за предложената продължителност на проекта.

Грантовете за изследователи на EUROfusion Bernard Bigot подпомагат образованието и обучението на  ново поколение учени в областта на термоядрения синтез в съответствие с Европейската пътна карта за научни изследвания за реализиране на термоядрената енергия.  Тези грантове са на името на д-р Бернар Биго, бивш генерален директор на  ITER до 2022 г. ITER е най-големият и най-съвременният експеримент за термоядрен синтез в света. Това е първият термоядрен експеримент с магнитно удържане, който ще произвежда нетен излишък от топлинна енергия от термоядрен синтез. ITER  в момента се изгражда в Южна Франция в рамките на международен проект със сътрудничеството между Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Русия и САЩ.

 

Повече информация за процедурата за кандидатстване ТУК.

Асоциацията FuseNet, която координира европейските дейности в областта на образованието по термоядрен  синтез за млади учени и докторанти, също обявява събитие – вижте ТУК.