Актуален списък със студентите, записали уводни курсове по математика и физика

Колеги, прилагаме списъка на записалите се студенти за уводните курсове по математика и физика на ФзФ към 28.08.2023 г.

   1. Александър Марковски
   2. Александър Кънев
   3. Александър Цветанов
   4. Анна Цекова
   5. Бойко Георгиев
   6. Валентин Тозлуков
   7. Василен Александров
   8. Вероника Тодорова
   9. Владимир Галинов
   10. Вяра Петкова
   11. Деница Иванова
   12. Джанер Салибрям
   13. Димитър Василев
   14. Еди Муратов
   15. Елица Куковска
   16. Иван Деспотов
   17. Кристиан Борисов
   18. Кристина Борисова
   19. Максим Ганчев
   20. Мария Мартинова
   21. Мария Тодорова
   22. Мария Атанасова
   23. Мартин Стефанов
   24. Мартин Илчев
   25. Мила Крумова
   26. Мила Цакова
   27. Мирела Тонева
   28. Ния Гайдарова
   29. Петър Мирчев
   30. Полина Колганова
   31. Преслав Недялков
   32. Росица Сарачинова
   33. Селве Киселова
   34. Станислав Тодоров
   35. Татяна Хаджииванова
   36. Тодор Пенчев
   37. Християн Денчев
   38. Чавдар Чуков

Нека ако някой е изпратил мейл, но не се вижда в списъка, да пише на проф. Асен Пашов (vd_bsc@phys.uni-sofia.bg).

Напомняме, че срокът за записване е 30.08.2023 г.