Търсене
Close this search box.

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2023-2024 година

За двадесет и първа поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават  именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области:

  • Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  • Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  • Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад.  Благовест Сендов;
  • Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  • Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  • Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  • Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  • Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията  и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  • Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
  • Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  • Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“  и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именуването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2023/2024 година.

Кандидатите за именните стипендии трябва да подадат или изпратят по пощата и куриер във Фондация „ЕВРИКА“/1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2/ от 01.09.2023г. до 15.10.2023г. следните документи:  

 1. Формуляр по образец;
 2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“;
 3. Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за новата учебна 2023/2024 година;
 4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, и изява на творчество други;
 5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” (до 3 страници).

За повече информация и документите, които са нужни за класирането, може да намерите ТУК.