Търсене
Close this search box.

СТУДЕНТ ПЪРВИ КУРС НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ СПЕЧЕЛИ ПРЕСТИЖНА СТИПЕНДИЯ, ПОСВЕТЕНА НА МАРИЯ КЮРИ

Студентът първи курс по магистърската програма „Ядрена енергетика и технологии“ Никол Радостинова Борисова получи стипендията на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ),  посветена на физика-пионер и два пъти лауреат на Нобелова награда, Мария Склодовска-Кюри. Програмата има за цел да вдъхнови и насърчи младите жени да преследват кариера в ядрената област, като предоставя на силно мотивирани студентски стипендии за магистърски програми и възможност за провеждане на стаж, спонсориран от МААЕ.

Кандидатурите се оценяват от комитета за технически подбор на МААЕ спрямо определени критериите, където влизат следните области: качество на образованието през бакалавърската степен, предишни научни постижения в ядрените технологии, мотивация, бъдещо въздействие на стипендията върху кариерните цели на кандидата, както и ангажимент към обществени дейности.

Никол Борисова изпълни успешно изискванията на МААЕ и се квалифицира като реципиент на тази престижна награда. Желанието на студента беше да се възползва от стипендията като се обучава във Физически факултет на Софийски университет, въпреки огромните възможности, за обучение в най-престижни университети, които предлага тази програма.

Искрени поздравления на Никол Борисова и пожелания за бъдещи успехи и постижения.