Търсене
Close this search box.

КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА БАКАЛАВРИ, ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2023/2024г.

Кампанията за записване ще се проведе както следва:

  • За студенти – бакалаври в два етапа:

– Етап 1: от 05.02. до 20.02.2024; записване за избираеми дисциплини в СУСИ.

– Етап 2: от 21.02. до 04.03.2024; запознаване със съдържанието на избраните курсове и евентуално отписване. Не е възможен избор на нови дисциплини.

  • За студенти – магистри в един етап:

–  от 05.02. до 04.03.2024; Записване и отписване е възможно през целия етап.

Списък с избираемите дисциплини може да намерите ТУК.

Препоръчително е до 20 февруари 2024 г. в СУСИ да бъдат посочени като записани повече дисциплини, отколкото са Ви необходими за покриване на задължителния брой кредити. Това е условието тези дисциплини да се появят и в МУДЪЛ и ще е възможно да ги посещавате в първите две седмици от текущия семестър.

До 4 март 2024 г. (до края на деня) ще имате възможност да се запознаете с преподавателите, съдържанието на курсовете и ще имате право да се откажете от част от дисциплините, за да останат само тези, които желаете да посещавате. Останалите избрани след 4 март стават задължителни за Вас.