Търсене
Close this search box.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИКА В ПЪРВИ И ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Физическият факултет на СУ организира курс за повишаване на уменията на учителите по физика, преподаващи в първи и втори гимназиален етап, свързани с провеждане на експерименти и демонстрации по механика / модул Движение и енергия в училище. 

  • Място на провеждане: дистанционно и в Лабораторията по експериментална физика за работа с учители и ученици, Физически факултет на СУ, София Бул. Джеймс Баучер 5
  • Дати: 1-4 април 2024 г.
  • Форма: 1-2 април 12 академични часа дистанционно обучение; 3-4 април 20 академични часа в Лабораторията по експериментална физика за работа с учители и ученици.
  • Цел: повишаване на уменията за провеждане на експерименти по механика / модул Движение и енергия в курса по физика в гимназиалния етап.
  • Максимален брой участници: 15
  • Цена: 250 лв.
  • Кредити: 2 бр.

На завършилите курса се издава сертификат от Софийския университет. 

По време на дистанционното обучение ще бъдат представени с видеоматериал и дискутирани упражненията така, че участниците да бъдат напълно готови за практическото им изпълнение. Упътванията към упражненията и други материали ще бъдат изпратени предварително на участниците. По време на присъственото обучение през двата дни работа в лабораторията участниците се разделят на групи по двама и всяка група преминава през всички 8 упражнения. Както по време на дистанционното обучение, така и по време на експерименталните упражнения обучението ще се води едновременно от двама преподаватели. Тези упражнения обхващат учебния материал по механика от 8 до 12 клас, които под различна форма са подходящи както за първия етап на гимназиалното обучение, така и за модул Движение и енергия от специализираното обучение по физика в 11 и 12 клас. Предвидено време за едно упражнение – около два учебни часа. Всички упражнения се провеждат от няколко години в кръжока по физика за ученици към Физическия факултет. 

Списък с упражненията и кратка информация за тях ще бъде предоставена при поискване на посочения по-долу електронен адрес. За допълнителна информация се обадете на телефоните или пишете на електронния адрес.

Преподаватели:

Доц. дфн Цветан Велинов, ръководител на Лабораторията по експериментална физика за работа с учители и ученици, дългогодишен ръководител на Лабораторията по съвременни експериментални методи на Физическия факултет, ръководител на ученически кръжок по експериментална физика за ученици. 

Гл. ас. д-р Гошо Гоев, преподавател във Физическия факултет и в Лабораторията по експериментална физика за работа с учители и ученици, магистър по методика на физиката, учител по физика.

Записването започва от 1 март 2024.

Контакти:
Доц. дфн Цветан Велинов
tvel@phys.uni-sofia.bg
тел: 028161727; 0884342439