Открита е кандидатмагистърската кампания на Фзф

От 15 юли до 16 септември, 2021, Физическият факултет при СУ “Св. Климент Охридски” приема документи за кандидатмагистърската кампания за учебната 2021/2022 г.

Повече информация за предлаганите магистърски програми можете да получите тук

Процедурата за кандидатстване е описана тук

Успех на всички кандидат-магистри!