Стипендиантска програма за БП “Ядрена техника и ядрена енергетика” и МП “Ядрена енергетика и технологии”

Открита е стипендиантска програма на АЕЦ “Козлодуй” за студенти от СУ “Св. Климент Охридски”, записани в редовна форма на обучение на бакалавърска програма “Ядрена техника и ядрена енергетика” и за студенти, записани в редовна форма на обучение на магистърска програма “Ядрена енергетика и технологии”.

Срокът за кандидатстване е след зимен семестър до 30 април и след летен семестър до 15 октомври 2021 г. Повече информация може да откриете на сайта на АЕЦ “Козлодуй”.