Начало на присъствените заняния за задочните студенти

Присъствените занятия на задочните студенти ще започнат според
Академическия календар на 7 септември в присъствена форма.

Разписанието ще бъде публикувано до 1.09.2021г.

Молим студентите да следят сайта, защото влошаване на епидемичната
обстановка може да доведе до промяна във формата за провеждане на занятията.