ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВЪВ ФЗФ

Откриването на учебната 2021/2022 година във Физическия факултет ще се проведе от 14:00 ч. на 1 октомври (петък) 2021 г. в аудитория А207. Поради продължаващата извънредна епидемична обстановка, събитието се организира само за новоприетите студенти в бакалавърските и магистърските програми.

Откриването ще започне с кратка музикална програма. Приветствия ще изнесат представители на деканското и ректорското ръководство, както и един от доайените на преподавателската общност. Заместник-деканът по учебна дейност и преподаватели, отговарящи за факултативните модули и дисциплини, ще запознаят студентите с най-важните акценти от учебния процес. Факултетният студентски съвет, възобновил наскоро своята незаменима активна роля в живота на факултета, ще представи своята дейност и напътствия. С важното значение на новата интернет страница и положителни примери за реализация на възпитаници на Физическия факулет ще запознае един от най-младите ни и активни преподаватели.

След откриването, студентите ще имат възможност да се запознаят с отговорниците и менторите за тяхната специалност.

Присъствието на всички първокурсници е препоръчително, защото ще се засегнат множество важни теми, касаещи обучението при нас.