Разписание на преподавателите - лабораторни упражнения

Бакалаври, РЕДОВНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Лабораторните практикуми ще се проведат присъствено от 3.1. до 21.01.2022 г.

През последната седмица от занятията са предвидени сборни групи за практикума по механика. Те ще са за студенти, които са се записали, но са пропуснали упражнения през ноември и декември. Те ще могат да отработват само след записване при водещите практикума преподаватели.

Публикувано: 19 декември 2021 г.

Последни редакции: 19 декември 2021 г.

Изтеглете разписанието под формата на PDF.