Търсене
Close this search box.

Бакалавърска програма

Инженерна физика

Специалност с широка реализация в инженерни, научни и приложни дейности.

Бакалаврите по Инженерна физика са подготвени да провеждат експериментални и теоретични изследвания и практическа работа по съвременните направления на приложната физика. Това включва квантовата електроника, полупроводниковата техника и технология, ядрената енергетика, и други.

Студентите научават как да проектират и конструират нови прибори и апарати, да разработват нови технологии, организират и ръководят комплексни изследвания и производства в съвременните направления на медицинската физика, метрологията, физиката и техниката на полупроводниковите материали и прибори, микроелектрониката и компютърните технологии, съвременните комуникации, квантовата електроника и ядрената техника.