Търсене
Close this search box.

Бакалавърска програма

Фотоника и лазерна физика

Широкопрофилна специалност с богата реализация в областта на лазерните технологии и фотониката.

Специалистите, придобили степента “бакалавър” по специалност “Фотоника и лазерна физика”, ще бъдат подготвени да извършват научно-изследователска и приложна дейност във всички основни области на фотониката.

Широкопрофилната подготовка в специалността ще позволява на завършилите да работят както в научно-технически звена на фирми и институти в областта на измервателните, лазерните и фотонните технологии, така и в близки области – информатика, приложна математика, приложна оптика, приложна лазерна техника, поддържане на техническо оборудване в развлекателната индустрия и др. Могат да се реализират и в областта на високотехнологичното производството на микро- и наноелектрониката и възобновяемите енергийни източници (фотоволтаика). Могат, натрупвайки опит да започнат успешен самостоятелен високотехнологичен бизнес.