Търсене
Close this search box.

Бакалавърска програма

Комуникации и физична електроника

Специалност

В бакалавърска специалност Комуникации и физична електроника студентите усвояват както физиката зад телекомуникациите, така и принципите и устройството на телекомуникационните системи. Съчетават се обучение в областта на съвременните комуникационни технологии и електроника, с акцент на приложната електродинамика, разпространение и излъчване на радиовълни, микровълнова и безжична техника, плазма и плазмени технологии, и други.

Завършилите специалността са високо квалифицирани широкопрофилни специалисти, познаващи съвременните телекомуникационни устройства, тяхната експлоатация и поддръжка. Придобиват се и познанията за производство на нови материали и елементи за комуникационни устройства. Благодарение на това бакалаврите ще имат широко поле за реализация във високите технологии – от дизайн и създаване на комуникационни системи, до поддръжка на телекомуникационни инфраструктури и иновации в областта на физичната електроника.