Магистърска програма

Плазмени технологии и термоядрен синтез

Модулна специалност

Магистърска програма Плазмени технологии и термоядрен синтез подготвя високо квалифицирани специалисти в два модула: А) „Плазмени технологии“ и Б) „Термоядрен синтез“. Двата модула започват с обща подготовка, която е посветена на изучаване на физика на плазмата, на използваната вакуумна техника, на методите за създаване на плазма и определяне на плазмените параметри.

Целта на обучението е студентите от модул „Плазмени технологии“ да получат задълбочени знания по газоразрядни плазмени източници, експлоатация и приложението им в екологията, медицината и нанотехнологиите. Практическите занятия се провеждат в модерно оборудвани лаборатории, като студентите имат възможност да се включат и в научно-изследователската работа. Студентите от модул „Термоядрен синтез“ получават знания в областта на физиката на високотемпературната плазма, конструкциите на термоядрените реактори и тяхната безопасност, позволяваща им успешна реализация в международни проекти и организации.