Магистърска програма

Физика на земята, атмосферата и океана

Специалност за разбиране и изучаване на природните бедствия.

Магистърска програма Физика на земята, атмосферата и океана предвижда овладяването на познания по метеорология, геофизика и океанография, както и за природните бедствия, предизвикани от геофизични и метеорологични явления чрез изучаване на основни курсове по физика, математика, метеорология, геофизика и океанография.

Природните бедствия от метeорологичен и геофизичен характер съпътстват нашето ежедневие и причиняват значителни социални и икономически загуби. Прогнозата и превенцията им изискват квалифицирани кадри с интердисциплинарна подготовка, както и умения за ефективно представяне на информацията пред различни аудитории, каквато студентите ще получат в настоящата магистърска програма.

Магистърската програма е подходяща и за неспециалисти, които искат да получат познания за земята, атмосферата и океана. Налична е в редовна и задочна форма.