Магистърска програма

Аерокосмическо инженерство и комуникации

Единствената космическа инженерна програма в България.

Магистърска програма Аерокосмическо инженерство и комуникации отразява нарастващият глобален интерес към космическите технологии. Програмата е създадена след участието на български студентски отбори в международните състезания Mission Idea Contest (2012 и 2016), организирани от University Space Engineering Consortium (UNISEC), International Academy of Astronautics (IAA) и Токийския университет.

Програмата се предлага в два модула. В модул Аерокосмическо инженерство се набляга на физичните принципи на изкуствените спътници, техните работни принципи и основни подсистеми, техните приложения, и свойствата на космическата среда. В модул Безжични спътникови комуникации студентите придобиват познания за комуникации със спътници, за сигналите, каналите, мрежите и оборудването на системите за безжична и спътникова връзка, комуникационни протоколи, хардуер, и сигурност.

Завършилите програмата могат да се реализират като инженери в космическата индустрия, в космически агенции, могат да разработват концепции и приложения на космическии и авиационни апарати (включително дронове), да обработват спътникови данни, и други.

В програмата се приемат студенти с бакалавърска степен от всички специалности във Физически факултет, но също и бакалаври с близки до тематиката на програмата технически и природни специалности от всички висши училища. Програмата е налична също на английски и руски език.