Магистърска програма

Безжични мрежи и устройства

Специалност за комуникационните инфраструктури.

Магистърска програма Безжични мрежи и устройства осигурява стабилна подготовка на специалисти с пълен комплект знания и иновативен поглед към работата в областта на телекомуникациите. Съвременните безжични комуникации са една от най-бързо развиващите се човешки дейности. Само в рамките на половин човешки живот се смениха пет поколения мобилни клетъчни системи и се появиха безжични мрежи, които днес определят един съвсем нов облик на комуникационното общуване между хората. В момента навлизат 5G комуникациите, осигуряващи огромна скорост на трансфер до 10 Gb/s, милиони потребители, стотици хиляди сензорни връзки, Internet of Things, умни къщи, умни градове, автономни коли, и много други.

Тези бързи промени в технологиите неминуемо изискват специалисти с широки, устойчиви във времето познания – за архитектурата на мрежите и функционалността на използваните устройства, за тяхното програмиране и за начините на обмен на данни между тях. Освен традиционните умения за софтуерното поддържане на мрежите, познанията за организацията и протоколите им, от важно значение са и физичните основи на мобилните радиоканали, устройството и функционирането на приемниците, предавателите, антените. Необходими са и познания за микровълновите измервания, за въздействието на микровълните върху човека и други физични принципи. Програмата предлага обучение върху всички тези аспекти.

Програмата предлага и възможности за обем с подобни специалности в други университети чрез Еразъм (и в двете посоки). Има подписани споразумения за сътрудничество и обмен на 3-ма студенти за общо 18 месеца между Софийския университет и Ecole d’Ingenieurs (ECE-Paris, France), Aalborg University (Copenhagen, Denmark), Instituto Superior Technico (IST-Lisbon, Portugal) и Сибирския аерокосмически университет в Красноярск, Русия.

Програмата е налична в редовна и задочна форма, съответно по три и четири семестъра, както и във форма за неспециалисти с повече курсове и кредити и обхват 4 семестъра. Последната е налична като вечерна програма и е платена.