Магистърска програма

Комуникации и физична електроника

Задълбочаване на ключови познания по електроника и комуникации.

В програма Комуникации и физична електроника студентите от бакалавърската програма могат да специализират в избрани от тях направления. Програмата е подходяща и за студенти от по-широк спектър инженерни и физически специалности.

В модул Комуникации се набляга на конструкторска, изследователска и технологична дейност в областта на телекомуникациите. В това число влизат разработка, анализ и тестове на комуникационни устройства и мрежи, включително в съвремените 4G и 5G стандарти. В модул Физична електроника фокусът е върху технологична и изследователска дейност на физична електроника, най-вече на плазмени устройства и техника на базата на плазмени принципи.

Програмата предлага възможност за практика не само в България, но и в Ecole d’Ingenieurs (ECE-Paris, France), Aalborg University (Copenhagen, Denmark), Instituto Superior Technico (IST-Lisbon, Portugal), University of Bologna (Bologna, Italy), Бърно (Чехия) и др.