Учебен процес
На тази страница ще намерите информация за всички основни аспекти на учебния процес – актуален календар за учебната година, графици на занятия, у други.

При възникнали въпроси, свържете се с отговорника за вашата специалност и випуск.

Календар на учебната година

СЕМЕСТЪР ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ НЕУЧЕБНИ ДНИ
ЗИМЕН - РЕДОВНИ
01.10.2020 - 22.01.2021

(15 седмици)
25.01.2021 - 19.02.2021
25.11.2020
(патронен празник)

08.12.2020
(студентски празник)

24.12.2020 - 03.01.2021
(Коледа и Нова година)
ЗИМЕН - ЗАДОЧНИ
09.09.2020 - 30.09.2020

(очни занятия)
ноември - декември 2020 (I сесия)

януари - февруари 2021 (II сесия)
ЛЕТЕН - РЕДОВНИ
22.02.2021 - 11.06.2021

(15 седмици)
14.06 - 09.07.2021

16.08 - 03.09.2021 (поправителна)
29.04 - 04.05.2021
(Великденски празници)

24.05.2021
(Ден на славянската писменост
и българската просвета)
ЛЕТЕН - ЗАДОЧНИ
25.01.2021 - 19.02.2021

(очни занятия)
март - април 2021 (I сесия)

юни - юли 2021 (II сесия)

16.08 - 03.09.2021 (поправителна)

Разписания на занятията по специалност

Бакалаври, редовно обучение, летен семестър 2020 – 2021, практикуми.
Публикувано: 11 май 2021 г.
Последни редакции – 14 май.

Забележка: За някои групи разписанието е комбинирано в два файла, 1 и 2.
СПЕЦИАЛНОСТ I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС
Физика
PDF
PDF
PDF 1 / 2
Квантова и космическа теоретична физика
PDF
PDF
Фотоника и лазерна физика
PDF
PDF
Комуникации и физична електроника
PDF
PDF
PDF
Физика и информатика
PDF
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
PDF
Инженерна физика
PDF
PDF
Ядрена техника и ядрена енергетика
PDF
PDF
PDF
Медицинска физика
PDF
PDF
Оптометрия
Физика и математика
PDF
Компютърно инженерство
PDF
PDF
PDF
Учители по природни науки в основната степен на образование
Nuclear & Particle Physics
PDF
Бакалаври, редовно обучение, летен семестър 2020 – 2021, дистанционно обучение.

Разписът на занятията за летния семестър на учебната 2020/21 година е обновен на 05.03.2021 г. Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, обучението започна онлайн, от 1 март 2021 г., през платформите за електронно обучение (Moodle, Zoom, MS Teams). Моля, следете за промени в разписите на занятията, а също и съобщенията на сайта на ФзФ!
СПЕЦИАЛНОСТ I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС
Физика
PDF
PDF
PDF
PDF
Квантова и космическа теоретична физика
PDF
PDF
PDF
PDF
Фотоника и лазерна физика
PDF
PDF
PDF
Комуникации и физична електроника
PDF
PDF
PDF
PDF
Физика и информатика
PDF
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
PDF
PDF
PDF
Инженерна физика
PDF
PDF
PDF
PDF
Ядрена техника и ядрена енергетика
PDF
PDF
PDF
PDF
Медицинска физика
PDF
PDF
PDF
PDF
Оптометрия
PDF
PDF
PDF
PDF
Физика и математика
PDF
PDF
Компютърно инженерство
PDF
PDF
PDF
Учители по природни науки в основната степен на образование
PDF
PDF
PDF
Nuclear & Particle Physics
PDF
PDF