Търсене
Close this search box.

Разписания на занятията по специалност

Бакалаври, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2020 – 2021, практикуми.

Публикувано: 11 май 2021 г.

Последни редакции – 14 май.


Забележка: За някои групи разписанието е комбинирано в два файла, 1 и 2.

СПЕЦИАЛНОСТ I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС
Физика
PDF
PDF
PDF 1 / 2
Квантова и космическа теоретична физика
PDF
PDF
Фотоника и лазерна физика
PDF
PDF
Комуникации и физична електроника
PDF
PDF
PDF
Физика и информатика
PDF
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
PDF
Инженерна физика
PDF
PDF
Ядрена техника и ядрена енергетика
PDF
PDF
PDF
Медицинска физика
PDF
PDF
Оптометрия
Физика и математика
PDF
Компютърно инженерство
PDF
PDF
PDF
Учители по природни науки в основната степен на образование
Nuclear & Particle Physics
PDF

Бакалаври, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2020 – 2021, дистанционно обучение.


Разписът на занятията за летния семестър на учебната 2020/21 година е обновен на 05.03.2021 г. Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, обучението започна онлайн, от 1 март 2021 г., през платформите за електронно обучение (Moodle, Zoom, MS Teams). Моля, следете за промени в разписите на занятията, а също и съобщенията на сайта на ФзФ!

СПЕЦИАЛНОСТ I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС
Физика
PDF
PDF
PDF
PDF
Квантова и космическа теоретична физика
PDF
PDF
PDF
PDF
Фотоника и лазерна физика
PDF
PDF
PDF
Комуникации и физична електроника
PDF
PDF
PDF
PDF
Физика и информатика
PDF
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
PDF
PDF
PDF
Инженерна физика
PDF
PDF
PDF
PDF
Ядрена техника и ядрена енергетика
PDF
PDF
PDF
PDF
Медицинска физика
PDF
PDF
PDF
PDF
Оптометрия
PDF
PDF
PDF
PDF
Физика и математика
PDF
PDF
Компютърно инженерство
PDF
PDF
PDF
Учители по природни науки в основната степен на образование
PDF
PDF
PDF
Nuclear & Particle Physics
PDF
PDF