Търсене
Close this search box.

Чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов е сред новоизбраните академици на БАН

На 25 октомври 2021 г. чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов, ръководител катедра Теоретична физика при Физическия факултет на Софийския университет, бе избран за академик на Българската академия на науките в направление „Физически науки“ от Събранието на академиците.

Акад. Витанов е роден през 1964 г. Той е водещ учен в света по квантова информатика и кохерентен контрол на квантови системи. Според класацията на престижния Станфордски университет той е сред първите 2% на най-добрите учени в света. В момента е заместник-ректор по научната и проектната дейност на Софийския университет. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН. Създател е на първата група в България по квантова информатика, чиито основни интереси са насочени към разработване на квантови алгоритми, квантови симулации и квантови сензори.

Това е както повод за празненство, така и повод за гордост за цялата общност на Физическия факултет и за всички, които имат възможността да общуват директно с толкова успял български учен! Поздравяваме нашия колега за удостоената му академическа титла, която е и най-високо признание за неговите значими приноси в областта на теоретичната физика!