Търсене
Close this search box.

Четирима учени от Физическия факултет са сред първите два процента най-добри учени в света

Четирима учени от Физическия факултет на Софийския университет сред първите два процента най-добри учени в света според класацията на Станфордския университет за 2021 година.

Станфордският университет включи в своята класация за първите два процента най-добри учени в света през 2021 година четирима професори, доктори на физическите науки от Физическия факултет на Софийския университет. Това са Иван Христов, акад. Николай В. Витанов, Валентин Попов и чл.-кор. Стойчо Язаджиев. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Тя е съставена въз основа на многофакторен анализ за цитиранията, продуктивността и значимостта на публикациите, направени от определен учен, и много други показатели.

В класацията за тази година попадат още 9 учени от Софийския университет, 8 от които са от Факултета по химия и фармация и един – от Медицинския факултет. В миналогодишната класация фигурираха имената на 50 учени от  български научни институции, докато в класацията за тази година техният брой е нараснал до 73.