Търсене
Close this search box.

Правила за записване за учебната 2022/2023 г.

Епидемичната обстановка около КОВИД-19 обърка нормалния учебен ритъм и доведе при някои студенти до голям брой невзети семестриални изпити. Настоящите правила касаят записването на студентите в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. и тяхното публикуване сега има за цел студентите своевременно да планират явяването си на поправителни изпити.

1. Студенти може да запишат следваща учебна година с не повече от 3 невзети изпита без да подават молба.
2. При записване в 3 курс и нагоре, студентите, които имат 4 или 5 невзети изпита, трябва да подадат молба до Декана на Физическия факултет, в която да обяснят причината за пропуснатите изпити.
3. По изключение, за студенти, на които предстои да бъдат 4 или 5 курс, може да се допусне записване и с повече от 5 изпита след подаване на молба и среща с Деканското ръководство.

При разглеждане на молбите ще се отчита успехът на студентите от предходните години, прекъсвания на обучението, а също така от кой семестър са невзетите изпити. По-благосклонно ще се гледа на невзети изпити непосредствено от предходната година.
Молбите за редовните студенти ще се подават след края на поправителната сесия през септември 2022 г., а за задочните – в края на месец август 2022 г. Редът за подаване ще бъде съобщен допълнително.