Разписание на лабораторните упражнения

Лабораторните упражнения ще се проведат присъствено от 3.1. до 21.01.2022 г.

През последната седмица от занятията са предвидени сборни групи за практикума по механика. Те ще са за студенти, които са се записали, но са пропуснали упражнения през ноември и декември. Те ще могат да отработват само след записване при водещите практикума преподаватели.

Разписанието на лабораторните упражнения можете да видите тук.