Открива се временен пункт за бързи тестове и издаване на цифрови COVID сертификати.

Уважаеми колеги,

От 04.01 до 21.01 лабораторните упражнения се провеждат присъствено според публикуваното разписание. Във ФзФ са създадени условия за осигуряване на безопасна среда според действащите заповеди на Министъра на здравеопазването.  Лабораторните упражнения са съществена част от образователния процес и са задължителна част от учебните планове на всички специалности. Напомняме, че липсата на оценка от практическите занятия е равносилна на невзет изпит и ще влияе при записването през следващата учебна година. Там, където практическите занятия са част от учебната дисциплина, не е възможно явяването на изпит при липса на оценка от практическите упражнения.
 
За да се улесни процесът на придобиване на цифрови COVID сертификати за студентите и преподавателите, които участват в присъствено обучение или искат да влязат в сградите на Университета от 04.01 до 07.01.2022 в кампус “Лозенец” се открива временен пункт на лицензирана лаборатория за бързи тестове и издаване на цифрови COVID сертификати.
 
Пунктът ще бъде разположен на задния вход на Факултета по Информатика и Математика и ще работи във времевия интервал от 12:00 до 14:00 (или докато има желаещи да бъдат тествани).  Тестовете са платени, а издаваните сертификати са с валидност 48 часа, според наредбите на Министъра на здравеопазването. Предвид работното време на пункта, преподавателите, ангажирани в присъствено провеждане на лабораторни занятия, при възможност може да оптимизират времето на провеждане на занятията, като предварително уведомят студентите.
 
При достатъчно висок интерес за тестване, ще се разгледа възможността пунктът да работи и след 7 януари.
                                     
                    
                                                                                          от Деканското ръководство на Фзф