Преподаватели от Физическия факултет изнесоха популярни лекции в СОУ “Васил Левски”, гр.Велинград

На 20.04.2022 г. нашите колеги доц. В. Кожухаров и проф. А. Пашов посетиха училище “Васил Левски” в гр. Велинград, където изнесоха популярни лекции за учениците от 10 клас. След лекциите те се запознаха със СТЕМ центъра на училището и разговаряха с училищното ръководство. Вижте как събитието беше отразено от училищната телевизия Междучасие ТВ.