Търсене
Close this search box.

Докторантска позиция по физика на гравитационните вълни в Тюбингенския университет

Факултетът по математически и природни науки на Тюбингенския университет, Германия е обявил 1 докторантска позиция по физика на гравитационните вълни и модифицирани теории на гравитацията.

Докторантурата започва през есента на 2022 г. в секцията по теоретична астрофизика в Тюбинген. Изследователският фокус на успешния кандидат ще бъде върху тестването на силни полеви режим на гравитация с гравитационни вълни; модели и динамика на неутронните звезди и черни дупки в модифицираните теории на гравитацията.

Темата е „Гравитационни вълни от компактни обекти – инструмент за тестване на силна гравитация и ядрена материя при екстремни плътности” с ръководител д-р Даниела Донева.

Заявление за кандидатстване, включително автобиография, списък с публикации (ако има такива),  изложение на изследователските интереси и опит и имената (адрес, e-mail) на двама потенциални учени, които могат да дадат препоръка, трябва да бъдат изпратени по имейл до д-р Даниела Донева (eлектронна поща: daniela.doneva@uni-tuebingen.de)

Крайният срок е 24 юни 2022 г., но заявленията ще се приемат докато позицията се заеме.

Повече информация в приложения pdf файл.