Търсене
Close this search box.

Световноизвестният учен Ваня Йорданова за следването си във Физическия факултет на Софийския университет: „Петте години, които прекарах в Софийския университет, бяха сред най-вълнуващите в живота ми.“

Само преди две години световноизвестният учен Ваня Йорданова бе сред седемте учени и инженери, отличени като изявени сътрудници на Националната лаборатория Лос Аламос, САЩ. Там тя работи като старши изследовател в отдел „Космически науки и приложения“
и има славата на експерт по космическата физика и космическото време – области, които са свързани с неблагоприятното въздействие на динамичната космическа среда върху човешките технологични системи. Йорданова е признат международен авторитет по
геомагнитни бури, когато огромни количества енергия се пренасят от слънчевия вятър в космическата среда около Земята (магнитосферата). В частност тя е разработила най-съвременните модели на сложното взаимодействие между заредените частици и земното магнитно поле.

В статия, озаглавена „От теория до едромащабни симулации или живот без „парадокса на избора“ по поръчка от Американския геофизичен съюз в рубриката „Гледната точка на учените от областта на науките за Земята и космоса“ Ваня Йорданова заявява:

„Петте години, които прекарах в Софийския университет, бяха сред най-вълнуващите в живота ми. Научих съвременната математика и физика и срещнах колеги, които ми станаха приятели за цял живот…“

С пълния текст на статията можете да се запознаете оттук:
http://doi.org/10.1029/2021CN000154