Търсене
Close this search box.

Конкурс „Предприемачи в науката“, организиран от фондация „Карол“

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

Конкурсът е насочен към:
– Студенти, магистърска степен на обучение, които развиват бизнес идея,
базирана на научна разработка;
– Докторанти, редовна, задочна или свободна форма на обучение;
– Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на
кандидатстване в конкурса.

Наградата Предприемач в науката е в размер на 30 000 лв.

Срок за кандидатстване: 3 септември 2022 г.

Пълната информация за конкурса можете да видите тук.

За въпроси: knowledge@karoll.bg