Покана за оптометрични прегледи във Физическия факултет

Уважаеми колеги,

Във Физическия факултет продължават оптометричните прегледи по време на практиката на студентите от бакалавърската и магистърската програма „Оптометрия“. При оптометричен преглед се установява зрителният статус и се препоръчват, при необходимост, очила или лещи за външна корекция на зрението. Прегледите се ръководят от лекар-офталмолог или преподавател – асистент по оптометрия.

Прегледите се провеждат в лабораториите по оптометрия – зали Б1 и Б2 на Физическия факултет. Залите се намират на първия етаж, на прехода между А и Б сгради ( след централния вход на А сграда – вдясно).

На адрес http://optotest.phys.uni-sofia.bg/ може да проверявате свободните часове и да запазите час за преглед.

Поканени са всички, които имат възможност и желание да бъдат прегледани!