EU TalentON – нов конкурс за млади изследователи

EU TalentON е конкурс за млади изследователи в рамките на инициативата Лайден – Европейската столица на науката през 2022 г. Събитието представлява четиридневно състезание, което ще събере около 100 млади изследователи от целия ЕС и ще включва обширна програма, създадена съвместно с академичните среди, иноваторите и промишлеността.

Подаването на заявления за участие е в срок до края на м. юни през електронната страница на програмата – https://talenton.eu. На същия адрес е предоставена и детайлна информация относно участието в конкурса.