Открита е процедура за кандидатстване в Лятната школа на Ватиканската обсерватория през 2023 г.

Открита е процедура за кандидатстване в Лятната школа на Ватиканската обсерватория през 2023 г. с краен срок 31 октомври 2022 г.

За повече инфомация:
https://www.vaticanobservatory.org/sacred-space-astronomy/2023-vatican-observatory-summer-school/